PT X/333mV s děleným jádrem

Rozevíratelná trafa pro měření proudu s výstupem 333 mV

Pružné snímače X/333mV

Aktivní Rogovského sondy (FLEX) pro měření proudu, s vestavěným integrátorem a s normalizovaným výstupem X/333 mV

AFR 111

AFR 111 je přístroj určený k ochraně měřicích transformátorů napětí před škodlivým působením ferorezonance v distribuční síti vn

AFR 131

AFR 131 je přístroj určený k ochraně měřicích transformátorů napětí před škodlivým působením ferorezonance v distribuční síti vn

AFR 31

AFR 31 je inteligentní zátěž pro ochranu přístrojových transformátorů napětí před škodlivým působením ferorezonace v distribuční síti VN

MIO 4410

Vstupní / výstupní modul s 4DI, 4RO a PT100, se vzdálenou komunikací RS-485 pro rozšíření možností sběru informací našich měřicích a řídicích systémů.

MIO 4000

Rozšiřující modul 4 digitálních vstupů (DI) s rozhraním RS485. Vhodné je pro rozšíření sady vstupů našich měřicích přístrojů v různých řídících systémech.

SMC extension card for RTU7M

RTU7M

Modulární jednotka RTU pro inteligentní sítě "Smart gird), automatizaci distribučních sítí a rozvoden a pokročilé úlohy průmyslové automatizace.

PWR 1

Napájecí zdroj pro chytré sítě, smart grid, CATIV/300V, výstupní napětí 24V, 60W, volitelné bateriové zálohování

PWR 3

Třífázový napájecí zdroj pro chytré sítě, smart grid, CATIV/300V, výstupní napětí 24V, 60W, volitelné bateriové zálohování

SEP 485

SEP 485 - univerzální modul pro zakončení, polarizaci a ochranu sběrnice RS-485