Špičkový PQ analyzátor a záznamník dat třídy A, lokální sběrnice, podružný elektroměr 0,2S, montáž na DIN lištu, 9 modulů

BCPM 233 je vícekanálový analyzátor s integrovaným certifikovaným analyzátorem kvality energie třídy A a elektroměrem třídy 0.2S. Přístroj obsahuje modul pro měření 12 dalších jednofázových (nebo 4x třífázových) vývodů. Přes lokální sběrnici lze měření rozšířit až o další čtyři moduly EMI12 pro pokrytí až 60fýázových (20 třífázových) měření. Je konstruován jako robustní řešení pro náročná prostředí typické pro inteligentní sítě s kategorií měření CATIV / 300V. Všechna naměřená data jsou uložena do velké interní paměti (512 MB) pro potřeby budoucíhp zpracování.

Široká škála komunikačních rozhraní předurčuje použití v nejnáročnějších aplikacích. Měří a zaznamenává všechny běžné elektrické parametry, jako jsou frekvence, síťová a fázová napětí, proudy, činné a jalové výkony, účiníky a PF, nesymetrii a až 128 harmonických, jakož i celkové harmonické zkreslení THD a v neposlední řadě RCM . S volitelným firmwarovým modulem SH může BCPM 233 měřit také supra-harmonické kmitočty v rozsahu 2 až 9 kHz.

Volitelně může vyhodnocovat kvalitu energie (s modulem PQ A - meziharmonické, flikr, napěťové události), zaznamenávat přechodové jevy (s modulem GO) a signály HDO (modul HDO). A umí pracovat také jako převodník/brána z Ethernet na RS485 (moduly ES a MM)

Port USB poskytuje rychlý, snadný a spolehlivý způsob pro místní konfiguraci a sběr dat. Sériové a ethernetové rozhraní (s webovým serverem, Modbus TCP, SNTP, DNS, SNMP, DHCP ...) umožňuje vzdálenou správu prostřednictvím aplikace ENVIS nebo poskytování dat do jiných systémů. K dispozici je také firmwarový modul pro podporou protokolu automatizace rozvoden IEC-104. V kombinaci se službou ENVIS.Online, nástroji e_get nebo vestavěnou knihovnou (jádro .NET, C / C ++ pro Windows / Linux) lze jeho okamižté měřené hodnoty také pravidelně stahovat a ukládat do souboru nebo vzdálené databáze SQL pro další zpracování a analýzu

Klíčové vlastnosti

  • Vysoká přesnost měření - tř. 0,2 S (činná), tř. 1 (jalová), kvalita energie třídy A, vzorkovací frekvence 28 kHz ...
  • třídy přesnosti pro měřené veličiny určené podle 61557-12
  • kategorie měření CATIV / 300 V podle IEC 61010
  • možnost nasazení v NN i VN aplikacích (přímé připojení nebo připojení PTN)
  • 3x standardní vstup pro PTP X/5A a X/1A s lineárním rozsahem do více než 200% respektive 1 000%
  • 4x RJ12 pro připojení PTP a měření až 4 třífázových vývodů nebo až 20 vývodů s použítím 4 externích jednotek (EMI 12
  • Interní paměť 512 MB pro periodické nahrávání, automatické odečty elektroměru, soubory údajů o kvalitě energie atd.
  • vyhodnocení celkového harmonického zkreslení (THD), až 128 harmonických od 0 do 6,4 kHz a supra-harmonických od 2 do 9 kHz
  • pulzní výstupy a programovatelná alarmové výstupy, digitální a pulzní vstupy, teplota pt100 a další rozhraní
  • dálková komunikace RS 485 a Ethernet