High-end analyzátor kvality třídy A a záznamník dat, podružný elektroměr 0.2S, CATIV/300V, vstupy a výstupy, montáž na DIN35, 6 modulů

ARTIQ 233 je analyzátor kvality elektrické energie třídy A podle IEC 61000-4-30 ed3, certifikovaný podle IEC 62586-1 a 2 a podružný elektroměr 0,2S. Je konstruován jako robustní řešení pro drsná a náročná prostředí SmartGrid sítí s kategorií měření CATIV/300V. Všechna naměřená data jsou ukládána do velké interní paměti (512 MB) pro potřeby budoucího zpracování. Kvalita energie je vyhodnocována podle EN 50160 ed3. Extrémní přesnost, vysoká vzorkovací frekvence, kategorie měření CAT IV a široká škála komunikačních rozhraní předurčují použití v nejnáročnějších aplikacích. Měří a zaznamenává všechny běžné elektrické parametry, jako jsou frekvence, síťová a fázová napětí, proudy, činné a jalové výkony, účiník, nesymetrii, až 128 harmonických, celkové harmonické zkreslení THD a v neposlední řadě reziduální proudy. S volitelným firmwarovým modulem SH může ARTIQ 233 měřit také supra-harmonické v rozsahu 2 až 9 kHz.

Volitelně může být přístroj vyhodnocovat kvalitu energie (s fw. modulem PQ A měří meziharmonické, flikr, napěťové události) zaznamenávat poruchy (s fw. moduklem GO) a měřit úroveň signálu HDO (fw. modul HDO)

USB port poskytuje rychlý, snadný a spolehlivý způsob pro místní konfiguraci a sběr dat. Sériové a ethernetové rozhraní (s web serverem, Modbus TCP, SNTP, DNS, SNMP, DHCP ...) umožňuje vzdálenou správu prostřednictvím aplikace ENVIS nebo poskytování dat do jiných systémů. S rozšiřujícím firmwarový modulem je také k dispozici podpora protokolu automatizace rozvoden IEC-104. V kombinaci se službou ENVIS.Online, nástroji e_get nebo vestavěnou knihovnou (.NET5 pro Windows i Linux) lze jeho okamžité a zaznamenané hodnoty také pravidelně stahovat a ukládat do souboru nebo vzdálené databáze SQL pro další zpracování a analýzu

Klíčové vlastnosti

  • Vysoká přesnost měření - tř. 0.2 S (činná), tř. 1 (jalová), kvalita energie třídy A, vzorkovací frekvence 28 kHz ...
  • třídy přesnosti pro měřené veličiny určené podle 61557-12
  • kategorie měření CATIV / 300 V podle IEC 61010
  • vhodné pro nn i vn aplikace (přímé připojení nebo připojení přes PTN)
  • 3x standardní vstup pro PTP X/5A a X/1A s lineárním rozsahem do více než 200% respektive 1 000%
  • Interní paměť 512 MB pro periodické nahrávání, automatické odečty elektroměru, soubory údajů o kvalitě energie atd.
  • volitelná možnost barevného displeje ARTIQ 233D
  • vyhodnocení celkového harmonického zkreslení (THD), až 128 harmonických od 0 do 2,5 kHz a supra-harmonických od 2 do 9 kHz
  • pulzní výstupy a programovatelná alarmové výstupy, digitální a pulzní vstupy, teplota pt100 a další rozhraní
  • dálková komunikace RS 485 a Ethernet