Analyzátor kvality třídy S a záznamník dat pro průmyslových aplikací, podružný elektroměr 0.5S, CATIII/300V, volitelný barevný displej, vstupy a výstupy, montáž na DIN35, 6 modulů

SMC 235 je speciálně navržen pro náročné systémy správy energie a pro záznam a analýzu kvality elektrické energie v průmyslových a obytných objektech. Tento pokročilý analyzátor s řadou možností komunikace je vhodný pro široké spektrum automatizačních úloh v moderních budovách, inteligentních továrnách a v SmartGrid, ke sledování distribuované výroby energie, vzdáleného dohledu nad infrastrukturou a také ke sledování vzdáleného řízení zátěže. S vhodnými firmwarovými moduly (MM - Modbus Master) jej lze použít i ke sběru a ukládání dat z připojených slave jednotek.

Volitelně může být přístroj vyhodnocovat kvalitu energie (s fw. modulem PQ S měří meziharmonické, flikr, napěťové události) zaznamenávat poruchy (s fw. moduklem GO) a měřit úroveň signálu HDO (fw. modul HDO)

Klíčové vlastnosti

 • tři měřicí napěťové vstupy se širokým rozsahem
 • čtyři proudové vstupy pro 5A nebo 1A PTP, lineární rozsah více než 200%
 • speciální vstup pro přesné monitorování unikajících/reziduálních proudů
 • digitální vstupy / výstupy
 • Vysoká přesnost měření - tř. 0.5 S (činná), tř. 1 (jalová), kvalita energie třídy S, vzorkovací frekvence 28 kHz
 • třídy přesnosti pro měřené veličiny určené podle 61557-12
 • vhodné pro nn i vn aplikace (přímé připojení nebo připojení přes PTN)
 • záznam pomalých trasientů v hlavním archivu, volitelně také záznam rychlých jevů (modul GO)
 • optional Modbus master archive recording data from connected Modbus RTU slaves
 • Interní paměť 512 MB pro periodické nahrávání, automatické odečty elektroměru, soubory údajů o kvalitě energie atd.
 • interval agreagace od 40ms až po 2 hodiny
 • měření fázorů harmonických (amplituda, fáze)
 • pokročilé možnosti synchronizace času: NMEA, PPS, PPM, ...
 • volitelné firmwarové moduly - Vyhodnocení kvality PQ, Modbus master, HDO, Ethernet-serial, supra-harmonické a záznam přechodových jevů(oscilogramy)
 • místní rozhraní USB, dílkové RS 485 a Ethernet
 • vyhodnocení celkového harmonického zkreslení (THD), až 128 harmonických od 0 do 2,5 kHz a supra-harmonických od 2 do 9 kHz
 • pulzní výstupy a programovatelná alarmové výstupy, digitální a pulzní vstupy, teplota pt100 a další rozhraní
 • vzdálená komunikace RS 485 a Ethernet