Jendoduchý analyzátor a elektroměr, podružné měření energie 0.5S, DI, DO, řada komunikačních rozhraní, montáž na DIN lištu, 6 modulů

PA 144 je navržen pro jednoduché monitorování spotřeby energie a skutečných dalších veličin bez funkce záznamu dat (v případě potřeby záznmu přejděte na SMC ). Design bez displeje na DIN lištu s mnoha možnostmi komunikace je vhodný pro široké spektrum automatizačních úkolů v moderních budovách, vzdálený dohled nad infrastrukturou a také vzdálenou správu spotřeby. Absence ovládacích prvků na místním panelu (displej a klávesnice) omezuje možnosti nežádoucí interakce.

Přístroje PA jsou ideálním a nákladově optimalizovaným monitorem pro jakýkoli moderní systém SCADA se zabudovanou podporou mnoha protokolů přes sériovou linku i Ethernet. Nativně to podporuje také naše bezplatná aplikace ENVIS. Jeho vstupní a výstupní sadu lze rozšířit o další IO moduly pro pokročilé funkce ovládání.

Klíčové vlastnosti

  • čtyři napěťové a proudové vstupy (4x1p, 3p-wye, 3p-delta, ...)
  • Proudové vstupy X / 100 mA pro snadnou a univerzální instalaci, vstupy v provedení Snnn / Pnnn pro nízkonákladová řešní.
  • třídy přesnosti pro měřené veličiny určené podle 61557-12
  • kategorie měření CATIII / 300 V podle podle IEC 61010 pro průmyslové aplikace
  • elektroměr podporuje 3 tarify, jednofázové a třífázové měření ve čtyřech kvadrantech
  • možnost nasazení v NN i VN aplikacích (přímé připojení nebo připojení PTN)
  • měří a registruje průměrnou spotřebu i maxima
  • vyhodnocení celkového harmonického zkreslení (THD), až 50 harmonických od 0 do 2,5 kHz
  • pulzní nebo reléový výstup, dva volitelné digitální / pulzní vstupy
  • dálková komunikace RS 485, Mbus a Ethernet