Digitální panelový měřicí přístroj 3-fázový, segmentový LCD displej, podružný elektroměr, 96x96mm

SML 133 představuje jednoduchý 3-fázový multimetr s dobře čitelným digitálním LCD displejem a vestavěný čtyř- či šesti-kvadrantní elektroměr. Přístroj je navržen pro měření a přenos aktuálních hodnot fázových a sdružených napětí, proudů, činných a jalových výkonů, účiníku a až 50-ti harmonických složek napětí a proudu včetně harmonického zkreslení. Lze s ním měřit v jednofázových a třífázových sítích NN, VN i VVN, neboť umožňuje použití napěťových i proudových měřících traf. Samozřejmostí je také měření teploty uvnitř rozvaděče, prostřednictvím vestavěného teplotního čidla. Volitelně lze přístrojem přímo ovládat další zařízení prostřednictvím programovatelných reléových a digitálních/pulzních výstupů nebo čítat pulzy jiného přístroje.

Prostřednictvím volitelného komunikačního rozhraní je možné přístroje snadno nastavovat a spravovat prostřednictvím aplikace ENVIS. V kombinaci se systémovou službou ENVIS.Online je dále možné periodicky stahovat a ukládat měřené hodnoty do SQL databáze na Vašem PC k dalšímu zpracování.

SML 133 je vhodnou náhradou za spektrum jednoúčelových ručkových či digitálních měřičů

Klíčové vlastnosti

 • možnost nasazení v NN i VN aplikacích (přímé připojení nebo připojení PTN)
 • napětí lze přímo měřit v systémech 230 / 400V (varianta 230) a 400 / 690V (varianta 400)
 • 3x standardní proudový vstup pro PTP X/5A a X/1A
 • volitelně proudové vstupy 333mV vhodné pro jednodušší a bezpečnější instalaci (s ochranou při rozpojení)
 • 333mV vstup podporuje také pružné proudové snímače a zajistí i jejich napájení (+5VDC)
 • jednofázový a třífázový elektroměr (kWh, kvarh) s měřením a registrací průměrné a maximální spotřeby
 • plně 4-kvadrantní činné (0.5S) a jalové (1) podružné měření energie
 • vyhodnocení celkového harmonického zkreslení (THD), až 50 harmonických od 0 do 2,5 kHz
 • pulzní výstupy a programovatelná relé (option RR, RI, II, V)
 • přesné měření, 128 vzorků/periodu, vzorkování 6.4 kHz v každém kanálu
 • třídy přesnosti pro měřené veličiny určené podle 61557-12
 • energie: činná 0.5S, jalová třída 1 dle 61557-12, 62053-22 resp. 62053-24
 • volitelná dálková komunikace RS 485, Mbus nebo Ethernet