Jendoduchý kompaktní analyzátor a elektroměr, podružné měření energie 0.5S, RS485, montáž na DIN lištu, 3 moduly

SMM 133 je malý měřící přístroj na DIN lištu. Síťove napětí 230/400V měří napřímo a je z něj i napájen. Proudové vstupy jsou uzpůsobeny pro externí transformátory X/333mV. Je navržen pro monitorování spotřeby energie a aktuálních hodnot měřených elektrických veličin bez funkce záznamu dat (přístroje s archivem naleznete zde). Přístroj je vhodný pro široké spektrum úkolů v moderních budovách nebo v průmyslových aplikacích. Absence ovládacích prvků (displej a klávesnice) omezuje možnosti nežádoucí interakce a neoprávněných zásahů v místě instalace.

Přístroje SMM jsou ideálním zdrojem dat pro rozsáhlé dohledové systémy. Standardně jsou vybaveny seriovou linkou a protokolem Modbus. Jiná rozhraní lze s ohledem na vnitřní modulární konstrukci na přání snadno doplnit.

Klíčové vlastnosti:

  • Tři napěťové vstupy 230V,
  • tři proudové vstupy X/333mV - snadná a bezpečná manipulace,
  • třídy přesnosti pro měřené veličiny určené podle 61557-12,
  • kategorie měření CATIII/300 V podle podle IEC 61010 pro průmyslové aplikace,
  • jedno- a tří-fázový čtyřkvadrantní činný i jalový elektroměr, 3 tarify,
  • vyhodnocuje aktuální, průměrné, minimální a maximální hodnoty v nastavitelném intervalu,
  • měří až 50 harmonických (do 2,5 kHz) a celkové harmonické zkreslení (THD),
  • dálková komunikace RS 485 a Modbus.